MHI Sdn Bhd

Rencana

al-Quran dan kesatuan umat

 

      h;AL-Quran merupakan kitab mukjizat berteraskan wahyu dan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari kebenaran fakta sains. Ia bukan sekadar menjelaskan aspek yang dicerap oleh pancaindera dan difikirkan oleh akal, tetapi ia juga menjelaskan aspek yang tidak dapat diketahui oleh akal dan pancaindera. Itulah ilmu wahyu yang melebihi ilmu manusia kerana ilmu wahyu menjelaskan perkara yang akan berlaku. Manakala ilmu manusia mengkaji dan mengolah penemuan pada perkara yang telah berlaku.

Al-Quran merupakan buku panduan yang mengajak manusia beriman kepada Allah. Ia membetulkan fakta yang salah, amalan yang songsang dan kepercayaan yang sesat dalam masyarakat. Orang Islam yang sejati bukan sekadar membaca al-Quran, tetapi berusaha untuk memartabatkan fakta dan kebenaran yang terdapat dalam al-Quran. Dalam situasi yang ada pada hari ini, maka usaha-usaha memantapkan perpaduan dan kesatuan ummah perlu dilaksanakan.

Kesatuan umat adalah seruan al- Quran dan menjadi akhlak mukmin sejati. Malangnya, di negara-negara umat Islam pemikiran tentang kesatuan umat ini telah kabur dan dilihat sebagai tidak penting. Apa jua tindakan yang bersifat mencerai-beraikan umat Islam adalah satu aktiviti kekufuran dan kesesatan yang besar. Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna untuk memandu manusia ke jalan lurus lagi diredaiNya ketika manusia menjalani kehidupan di dunia. Pendekatan al-Quran supaya masyarakat dalam sesebuah negara Islam hidup harmoni ialah menggesa mereka supaya bersatu padu.

Dapatkan akhbar Melaka Hari Ini untuk berita selanjutnya.